SSL Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการผูกไว้กับ Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและความถูกต้องในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์หรือ Application ที่ใช้งาน มีการเข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี SSL/TLS หากข้อมูลของท่านถูกดักจับ ข้อมูลจะยังมีความปลอดภัยเพราะผู้ไม่หวังดีจะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลของได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไปจะอยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออกจะต้องมีคีย์ถอดรหัสที่เหมาะสมและตรงกันเท่านั้นจึงจะสามารถถอดรหัสได้ 

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการจด SSL เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมีการจดกับ Thevista คือ SECTIGO หรือ ชื่อเดิมคือ COMODO CA สร้างความไว้วางใจออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป ธุกิจออนไลน์ ตลอดจนธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง