Cookie Policy for The Vista

Cookie Policy for The Vista

นโยบายการใช้คุ้กกี้ สำหรับ The Vista

           This is the Cookie Policy for The Vista, accessible from http://portfolio.thevista.co.th/
           นโยบายเรื่องการใช้ Cookie นี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ http://portfolio.thevista.co.th/
What Are Cookies?
Cookie คืออะไร?
           As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.
           เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ซึ่งเป็นไฟล์หรือส่วนของข้อมูลเล็ก ๆ ที่ดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณ หน้านี้อธิบายข้อมูลที่คุ้กกี้เก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้งานคุ้กกี้ และเหตุผลที่บางครั้งเราจำเป็นต้องเก็บคุ้กกี้เหล่านี้ นอกจากนี้เรายังจะอธิบายวิธีที่คุณสามารถป้องกันคุ้กกี้เหล่านี้ไม่ให้ถูกจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว อาจเป็นการลดระดับการใช้งานหรือ 'หยุด' องค์ประกอบบางอย่างของการทำงานของเว็บไซต์นี้
           For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.
           สำหรับข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ คุณสามารถดูบทความ Wikipedia เกี่ยวกับ HTTP Cookies
How We Use Cookies?
เราใช้งานคุ้กกี้อย่างไร?
           We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.
           เราใช้คุ้กกี้ด้วยเหตุผลหลายประการตามรายละเอียดด้านล่าง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่มีตัวเลือกมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยไม่ต้องปิดการใช้งานฟังก์ชั่นและฟีเจอร์สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณเปิดการใช้งานคุ้กกี้ไว้ทั้งหมด หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นหรือไม่
Disabling Cookies
การปิดการใช้งานคุ้กกี้
           You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.
           คุณสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (ดูตัวช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อทำสิ่งนี้) โปรดทราบว่าการปิดใช้งานคุ้กกี้จะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชม การปิดใช้งานคุ้กกี้จะส่งผลให้เกิดการปิดใช้งานฟังก์ชั่นและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้ด้วย ดังนั้นขอแนะนำให้คุณเปิดการใช้งานคุ้กกี้ไว้
The Cookies We Set
คุ้กกี้ที่เราใช้งาน
          Account related cookies
          คุ้กกี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ
           If you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.
           หากคุณสร้างบัญชีกับเรา เราจะใช้คุ้กกี้สำหรับการจัดการกระบวนการสมัครสมาชิกและการจัดการข้อมูลบัญชีทั่วไป คุ้กกี้เหล่านี้จะถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ อย่างไรก็ตามในบางกรณีคุ้กกี้อาจยังคงอยู่หลังจากนั้น เพื่อจดจำการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณหลังคุณทำการออกจากระบบ
          Login related cookies
          คุ้กกี้ที่เกี่ยวข้องกับการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
           We use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.
           เราใช้คุ้กกี้เวลาที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ เพื่อสำหรับจดจำการเข้าใช้งานดังกล่าว สิ่งนี้ทำให้คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่คุณเข้าชมหน้าลิงค์ใหม่ โดยทั่วไปแล้วคุ้กกี้เหล่านี้จะถูกลบหรือล้างออกเมื่อคุณออกจากระบบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์และบางส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกจำกัดเฉพาะเมื่อคุณได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น
          Email newsletters related cookies
          คุ้กกี้สำหรับการรับข่าวสารทางอีเมล์
           This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.
           เว็บไซต์นี้ให้บริการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์หรือบริการสมัครสมาชิกทางอีเมล์ และคุ้กกี้อาจถูกใช้เพื่อจดจำว่าคุณได้ลงทะเบียนรับข่าวสารหรือบริการเหล่านั้นแล้ว และจะแสดงการแจ้งเตือนบางอย่างซึ่งจะแสดงสำหรับผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนรับข่าวสาร หรือสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับข่าวสารเท่านั้น
          Orders processing related cookies
          คุ้กกี้ที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อตั๋วหรือสร้างออเดอร์
           This site offers e-commerce or payment facilities and some cookies are essential to ensure that your order is remembered between pages so that we can process it properly.
           เว็บไซต์นี้มีส่วนของการสั่งซื้อ หรือสร้างออเดอร์ (อีคอมเมิร์ซ) และการชำระเงิน โดยที่มีการใช้คุ้กกี้เพื่อใช้จดจำคำสั่งซื้อของคุณ ระหว่างหน้าเว็บไซต์ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เดอะวิสต้าสามารถดำเนินการเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์
          In-Event feature related (Survey, Questionnaire, Live Q&A, Live Polling) cookies
          คุ้กกี้สำหรับฟีเจอร์ภายในงานอีเว้นท์ (แบบสอบถาม, ระบบถามตอบ, ระบบโหวต)
           From time to time we offer user surveys and questionnaires, Live Q&A, and Live Polling to engage within the event, as well as provide you with interesting insights, helpful tools, or to understand our user base more accurately. These surveys may use cookies to remember who has already taken part in a survey or to provide you with accurate results after you change pages.
           ในบางครั้งเรามีการสำรวจผู้ใช้งานและแบบสอบถาม การใช้ระบบถามตอบแบบเรียลไทม์ และ ระบบการโหวตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมภายในงานอีเว้นท์ รวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ เพื่อให้เดอะวิสต้าสามารถปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ หรือเข้าใจฐานผู้ใช้ของเราอย่างดียิ่งขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้อาจใช้คุ้กกี้เพื่อจดจำว่าใครเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแก่คุณหลังจากที่คุณเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
          Forms related cookies
          คุ้กกี้ที่เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม
           When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.
           เมื่อคุณส่งข้อมูลทางแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มติดต่อ หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน เดอะวิสต้าจะมีการใช้คุ้กกี้เพื่อตั้งค่าให้จดจำรายละเอียดผู้ใช้งานของคุณสำหรับการติดต่อในอนาคต
          Site preferences cookies
          คุ้กกี้สำหรับระบุการตั้งค่าเว็บไซต์
           In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.
           เพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณในการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณสามารถทำการตั้งค่าในการใช้งานเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ ในการจดจำการตั้งค่าของคุณเราจำเป็นต้องใช้คุ้กกี้เพื่อให้สามารถจดจำการตั้งค่าดังกล่าว เมื่อคุณเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าดังกล่าว
Third Party Cookies
คุ้กกี้ของบุคคลที่สาม
           In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.
           ในบางกรณีเรายังใช้คุ้กกี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ รายละเอียดส่วนต่อไปนี้คือคุ้กกี้ของบุคคลที่สามที่คุณอาจพบผ่านเว็บไซต์นี้
           This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.
           เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและแพร่หลายที่สุด เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร รวมถึงวิธีที่เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดีขึ้นได้ คุ้กกี้เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่นระยะเวลาที่คุณใช้จ่ายในเว็บไซต์และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมเพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อไป
           For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.
           สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ของ Google Analytics โปรดดูหน้าเว็บไซต์ทางการของ Google Analytics
           Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content. These cookies may track things such as how long you spend on the site or pages you visit which helps us to understand how we can improve the site for you.
           เดอะวิสต้า มีการใช้ระบบการวิเคราะห์โดยบุคคลที่สาม ในการติดตามและวัดการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจ คุ้กกี้เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่นระยะเวลาที่คุณใช้จ่ายในเว็บไซต์และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมเพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อไป
           From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimizations our users appreciate the most.
           ในบางครั้ง เราจะทดสอบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อขณะที่เรายังคงทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ๆ คุ้กกี้เหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อในขณะที่อยู่ในเว็บไซต์ ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าเราเข้าใจว่าการเพิ่มฟีเจอร์ใดที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานจริง
           As we sell event tickets and other related services, it's important for us to understand statistics about how many of the visitors to our site actually make a purchase and as such this is the kind of data that these cookies will track. This is important to you as it means that we can accurately make business predictions that allow us to monitor our advertising and product costs to ensure the best possible price.
           เนื่องจากเราขายตั๋วอีเว้นท์ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ได้ทำการซื้อจริง และเป็นข้อมูลประเภทที่คุ้กกี้จะติดตาม อันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เนื่องจากเราสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบต้นทุนการโฆษณาและผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเช่นคุณ
           We use adverts to offset the costs of running this site and provide funding for further development. The behavioural advertising cookies used by this site are designed to ensure that we provide you with the most relevant adverts where possible by anonymously tracking your interests and presenting similar things that may be of interest.
           เราใช้โฆษณาเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์นี้และเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาต่อไป คุ้กกี้โฆษณาเชิงพฤติกรรมที่ใช้โดยเว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการติดตามความสนใจของคุณโดยไม่ระบุตัวตน และนำเสนอสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจเป็นที่คุณสนใจ
           We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LINE, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.
           นอกจากนี้เรายังใช้ปุ่มโซเชียลมีเดียและ / หรือปลั๊กอินในเว็บไซต์นี้ เพือให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโซเชียลของคุณได้หลายวิธี เพื่อให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้รวมถึง; Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LINE จะตั้งค่าคุ้กกี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจใช้เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณในเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มดังกล่าว หรือสนับสนุนข้อมูลที่พวกเขาเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านั้น
More Information
ข้อมูลเพิ่มเติม
           Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.
           เดอะวิสต้าหวังว่านโยบายการใช้คุ้กกี้นี้ จะได้มีการอธิบายการใช้คุ้กกี้ของเราให้กับคุณ และตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้หากมีบางสิ่งที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการหรือไม่ การเปิดใช้งานคุ้กกี้จะช่วยให้การใช้งานกับหนึ่งในฟีเจอร์ที่คุณใช้บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างราบรื่น
           However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:
           อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีการติดต่อดังนี้
           Email: support@thevista.co.th
Revision date: 24 March 2020
วันที่แก้ไขล่าสุด: 24 มีนาคม 2563